Creatieve Zorgboerderij

WMO

WMO, wat is dat?


Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu eerder uitgevoerd werden onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Begeleiding vanuit de WMO.
Gemeenten kunnen beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliƫnten.
Daarom wil het kabinet dat de gemeente vanaf 2015 ondersteuning en begeleiding aan huis levert. Deze taken vallen dan onder de WMO.
Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de WMO echt nodig heeft.


Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Gemeente.